• ลูกค้าแจ้งข้อมูลรถยนต์ ยี่ห้อ, รุ่น, ความจุแบตเตอรี่
  • จนท. เสนอราคา EV Charger รุ่นที่เหมาะสม
  • ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 50%
  • จัดส่ง จนท. สำรวจพื้นที่ติดตั้งและนัดวันติดตั้ง (อาจมีการเสนอราคาค่าติดตั้งเพิ่มเติมหากจุดติดตั้งอยู่ห่างจากจุดเชื่อมต่อเกินกำหนด)
  • นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งให้ลูกค้าตรวจสอบยื่นยันข้อมูล
  • ทำการติดตั้งและส่งมอบงาน
  • ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ