การติดตั้ง EV Charge ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการติดตั้งได้โดยตรงที่บริษัทฯหรือที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

 

  • ขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าบริการฯ 10,000  บาท (รวมค่าอุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัท) 

  หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

    
  • สายไฟระยะไม่เกิน 20 เมตร
  • เบรคเกอร์ป้องกันไฟดูด (เฉพาะ EV Charger รุ่นที่ไม่มีเบรคเกอร์กันไฟดูด)
  • กล่องกันน้ำ
  • อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
  • Surge Protection อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Option)
 
 

สอบถามรายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่  081 356 6079 (คุณนก), line:@skfactory

 

  

  • พื้่นที่ต่างจังหวัด กรุณาติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
       ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้ที่ 081 356 6079 (คุณนก), line: skfactory
       
   

ร้านค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งหลักฐานที่ระบุไว้ในใบสมัครมาที่ graphic0721@gmail.com

โทร. 086 099 5241