Avatar
สุชาติ

EV Charger แบบมี Socket สำหรับเสียบสายชาร์จกับ EV Charger แบบมีสายชาร์จในตัวต่างกันอย่างไร และการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร?

Avatar
ADMINISTRATOR

EV Charger แบบมี Socket หรือแบบ Univeral ตัวเครื่องจะไม่มีสายชาร์จติดมาด้วย แต่จะมี Socket ไว้ให้สำหรับเสียบสายชาร์จซึ่งใช้ได้กับสายชาร์จทั้งแบบType 1 และ Type 2 เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานที่บ้านหรืออพาร์ทเม้นท์ ที่มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีระบบการชาร์จแตกต่างกัน 

EV Charger แบบมีสายชาร์จในตัวจะมีราคาที่ต่ำกว่า EV Charger แบบ Socket แต่สายชาร์จจะถูกกำหนดไว้ตายตัวว่าเป็นแบบ Type 1 หรือ Type 2