เลขที่ 30/272 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 1 (ชินเขต 2/1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กทม.  10210 

โทรศัพท์ : 02-954 8870,  แฟกซ์ :  02-954 8871, มือถือ: 081-356-6079, 081 648 7220, 

Email : graphic0721@gmail.com,  www.sk-electrics.com